روی کدام مبل می نشینید ؟ (سرگرمی)

روی کدام مبل می نشینید ؟ (سرگرمی)

مطالبی که در شبکه های اجتماعی و ... با نام تست های روانشناسی منتشر می شود عمدتا جنبه ی سرگرمی داشته و نمی توان به آن استناد علمی نمود . اما گاهی می توان از آن استنباط هایی نمود که به نوعی معرف قسمت هایی از نقاط ناشناخته ی روح ما است . 

یکی از این تست های روانشناسی را که مرتبط با حوزه کاری مبل نیز هست در ادامه بخوانید.

شماره یک

شما فردی بسیار مصمم هستید، همیشه برای پیشرفت کردن و آزمایش های جسورانه آماده هستید و شعار شما رو به جلو است.به عنوان یک فرد ، آن چیزی را که برای آن تلاش می کنید می توانید به دست آورید و مقاومت در برابر تلاش نکردن برای شما سخت است. شما قوی، با اراده، بیانگر و پرشور هستید. عاشق توجه هستید! شما برخی از "قوی ترین" ویژگی ها را دارید: شجاعت، خلق و خوی کوتاه، اراده عالی برای پیروزی، خوش بینی و شجاعت. عاشق ارتباطات اجتماعاتی هستید و ارتباط های زیادی پیدا می کنید. شما مغرور و دمدمی مزاج هستید، اما فداکار، همیشه در صورت لزوم، فداکارانه به بقیه کمک خواهید کرد.

شماره دو

شما فردی آرام، مهربان و شاد هستید همراه با مقداری حس شوخ طبعی! شما گاهی سازگار هستید و هرگز مورد توجه قرار نمی گیرید! می توانید تأثیر خوبی بر دیگران بگذارید. شما بسیار اجتماعی، کنجکاو، شجاع هستید. علاقه ای به شرکت در بعضی جمع ها را ندارید، شما فعال و اصیل هستید. با هر شرایطی معمولا سازگار می شوید و همچنین به دنبال یک مرد خوش اخلاق می گردید معمولا. شما هرگز خسته نمی شوید، زیرا همیشه در تلاش برای پیشرفت و یادگیری هستید و در طول زندگی خود برای چیزهای جدید تلاش خواهید کرد.

شماره سه

شما دائماً به شخصی نیاز دارید که در کنار او آرام و نترس باشید. با وجود وسعت روح و مهربانی ذاتی تان ، خودتان را بسیار دوست دارید و همین رفتار را نسبت به شخص خود از دیگران می خواهید. شما خیلی هوس ران هستید، مدام عاشق مردها، زندگی، چیزهای زیبا واشیای هنری می شوید! بازیگوش، پر جنب و جوش، خوشرو و عاشق ارتباط با مردان هستید. شما نمیخواهید بزرگ شوید! مادران و پدران مهربان و دلسوز که در عین حال دخترانی بداخلاق و لوس هستید که می خواهید حامیان قوی داشته باشید. از افزایش توجه مردان لذت می برید

شماره چهار

برای اکثر مردم، روح شما مقداری تاریک است و درک آن سخت است، اما این راز دلیل اصلی جذابیت شماست، پس سعی کنید آن را از دست ندهید! شما تمایلی به شک و تردید ندارید. معمولا بسیار مغرور و اصولگرا هستید، همیشه آماده دفاع با غیرت از عقیده تان هستید و بی عدالتی را تحمل نمی کنید. شما می دانید که چگونه نه تنها احساسات، نیروها، بلکه افرادی را که در نزدیکی تان هستند را نیز مدیریت کنید.

منبع: footmedias